فرمان مظفرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان مظفرالدین شاه : اختصاص مبلغ دویست تومان مواجب در حق غلام خان فراش خلوت به سبب مراتب لیاقت وخدمتگزاری (رجب ۱۳۲۲ ق) ابعاد : ۵۰×۴۰ سانتیمتر /شکل مهر : مربع محراب دار/اندازه مهر : ۵/۴×۵/۳ سانتیمتر سجع مهر : الملک لله گرفت خاتم شاهی مظفرالدینشاه دمید کوکب فتح وظفر به عون الله خط : نستعلیق تعداد سطر : ۷/طغرا : الملک لله تعالی شأنه حکم همایون شد (طلایی)/توشیح : (صحیح است) ذیل سطر اول/نوع کاغذ : آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۶۳
موضوع اثر : پرداخت مواجب
تاریخ خلق : ۱۳۲۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: نخودی
جنس : کاغذ، آهار مهره شده ،
ابعاد : طول (۵۰ سانتیمتر) عرض (۴۰ سانتیمتر)
محل نمایش : هشتی(در حال نمایش)
اهداکننده : بانو عزت ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه آثار اهدایی بانو عزت ملک
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان