نامه دعوت به آذربایجان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه دعوت به آذربایجان، به خط شکسته تحریری به رنگ مشکی و شنگرف، با صحنه پردازی دفتری، تاریخ ۱۲۶۱ ه.ق
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۶۴
موضوع اثر : نامه
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ: نباتی
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره، مقوای رنگی،
تکنیک : کتابت: خوشنویسی، آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۲ سانتیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : کارگاه مرمت(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, ​آهار
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان