شاه عباس

نظر شما:

تصویر شاه عباس با عصایی در دست و سوارانی که در پس زمیته نقش شده اند. در گوشه سمت راست اثر آرمی با تصویر حیوانی با تیری به گلو وجود دارد. زیر اثر این نوشته دیده میشود: SCHIAC APPAS,RE DI PERSIA ET S.N FRANCO FORMA. CUM PRIUILEGIO
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۹۹
پدید آورندگان : FRANCO FORMA (نقاش)
موضوع اثر : شخصیت
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ