آباژور

نظر شما:

اثر دارای پایه طلایی رنگ است که تزیینات آن به صورت سیاه قلم می باشد. کلاهک اثر به رنگ کرم بوده در لبه پایین و بالای آن دو ردیف نوار مشکی و طلایی دوخته شده است. در فاصله بین دو نوار پارچه طرحدار با رنگ تیره تر دیده می شود. لبه کلاهک ریشه های سفید تزیینی دارد.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۲۰.۰۰۰۰۷
برچسب‌ها :