آباژور

نظر شما:

آباژور طلایی رنگ با تزییناتی به صورت سیاه قلم دارای تزیینات کنده کاری. پایه اثر روی سنگ مرمر مربع شکل قرار گرفته است و در زیر سنگ نیز چهار پایه کوچک دارد. کلاهک اثر به رنگ کرم روشن است و دارای ریشه های تزیینی می باشد. لبه بالا و پایین کلاهک نوار دوزی شده است. کلاهک اثر شبیه مربع است با چهار انحنا به داخل در چهار گوشه مربع. پارچه کلاهک به حالت پلیسه است دردی هر ضلع آن فضایی به شکل مثلث ایجاد شده.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۲۰.۰۰۰۱۲
برچسب‌ها :