چراغ نفتی

نظر شما:

چراغ نفتی دو فتیله ایی از جنس سرامیک در قسمت بدنه به رنگ کرم، که این بخش با خطوط طلایی و گلهای بنفش و پروانه تزیین و به سه بخش تقسیم شده است. بدنه دو دسته طلایی با فرم سر فیل دارد. در قسمت انتهایی خرطوم آن یک قطعه مستطیل شکل و متحرک قرار دارد. در بالای دو دسته یک دایره فلزی که لبه بالایی آن فرم های هندسی دارد نصب شده است. در قسمت زیر حباب یک اهرم برای بلند کردن حباب دیده می شود. اثر دارای حباب سفید با نقش گل های رنگی می باشد. در پایین اثر چهار پایه طلایی با تزیینات کنده کاری قرار گرفته که اثر را به یک سطح فلزی طلایی چهار شاخه تقسیم می کند.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۲۰.۰۰۰۱۴
برچسب‌ها :