چراغ نفتی پایه بلند

نظر شما:

اثر یک چراغ نفقی پایه بلند و دو فتیله ایی است. پایه ایی از جنس مرمر که به صورت سه طبقه است نصب شده است. فاصله بین پایه سنگی و مخزن نفت چراغ قطعه فلزی طلایی رنگ با تزیینات کنده کاری دیده می شود. مخزن چراغ بلوری بی رنگ و دارای تراش است. قسمت بالای چراغ که محل نگهداری فتیله و حباب است دارای تزیینات می باشد.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۲۰.۰۰۰۱۶
برچسب‌ها :