تمبر سری باقری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۳ شاهی با موضوع سری باقری و نقش شیر و خورشید در وسط دایره و مهر یکصد عدد پنجاه سال بعد از چاپ اولین نمونه ی تمبر در جهان , اولین تمبر در ایران به دستور ناصرالدین شاه توسط مسیو آلبرت در پاریس طراحی شد و در چهار رنگ بنفش , سبز, آبی و قرمز با نشان رسمی دولت ایران , شیر و خورشید در تهران و در ورق های کامل بیست عددی به چاپ رسید ; به ترتیب به قیمت یک ,دو, چهار و هشت شاهی !
شماره اموال : ۱۲۴۸.۱۰.۴۰۰۰۳
پدید آورندگان : مسیو آلبرت (طراح)
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در وسط دایره و مهر یکصد عدد
تاریخ خلق : ۱۲۴۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان