تمبرده شاهی سری کاغذ سبز مظفرالدین شاه با مهر موقتی provisoire ۱۳۱۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ده شاهی سری کاغذ سبز مظفرالدین شاه با مهر موقتی provisoire ۱۳۱۹ و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۸۰.۱۰.۰۰۱۷۱
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : بهمن ۱۲۸۰ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی کم رنگ
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان