تمبر ۱ قران سری کاغذ سبز مظفرالدین شاه با مهر موقتی provisoire ۱۳۱۹ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱ قران سری کاغذ سبز مظفرالدین شاه با مهر موقتی provisoire ۱۳۱۹ و نقش مظفرالدین شاه در وسط تصویر
شماره اموال : ۱۲۸۰.۱۰.۰۰۱۷۴
موضوع اثر : نقش مظفرالدین شاه در وسط تصویر
تاریخ خلق : بهمن ۱۲۸۰ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قرمز
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان