تمبر تغییر قیمت ۱ شاهی روی ۳ شاهی سری مظفرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر تغییر قیمت ۱ شاهی روی ۳ شاهی سری مظفرالدین شاه و نقش شیر و خورشید در وسط و تاج در بالای تصویر و سورشارژ ۱ شاهی روی ۳ شاهی
شماره اموال : ۱۲۸۳.۱۰.۰۰۲۴۰
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در وسط و تاج در بالای تصویر و سورشارژ 1 شاهی روی 3 شاهی
تاریخ خلق : ۱۲۸۳ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سبز
اهداکننده : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان