تمبر تغییر قیمت ۱ شاهی روی ۳ شاهی برای استفاه در پست داخله قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر تغییر قیمت ۱ شاهی روی ۳ شاهی برای استفاه در پست داخله و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۸۴.۱۰.۰۰۲۵۶
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : از ۱۲۸۵ شمسی (قرن ۱۳) تا ۱۲۸۵ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سبز
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان