تمبر ۴ قرانی سری شیر و خورشید مشروطه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۴ قرانی با موضوع سری شیر و خورشید مشروطه و نقش شیر و خورشید در وسط خوشه و تاج در بالای تصویر این سری پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت و منسوخ شدن تمبرهای محمد علی شاه , در سال ۱۲۸۸ خورشیدی منتشر گردید .این تمبر ها در دو نوبت چاپ شده که سری دوم به دستور رئیس پست برای فردی به نام میرزا هادی سفارش مجدد داده شده است. تمبر های چاپ اول در فاصله ی آبان ۱۲۸۸ تا اردیبهشت ۱۲۹۰ و سری بین تیرماه ۱۲۹۴ تا هر ۱۳۰۱ تجدید چاپ شده اند.
شماره اموال : ۱۲۸۸.۱۰.۰۰۳۱۵
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در وسط خوشه و تاج در بالای تصویر
تاریخ خلق : آبان ۱۲۸۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی و زیتونی
ابعاد : طول (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان