تمبر ۱۳ شاهی شیر و خورشید مشروطه با مهر « چاپارخانه ها relais » قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱۳ شاهی شیر و خورشید مشروطه با مهر « چاپارخانه ها relais » و نقش شیر و خورشید وسط خوشه و تاج بالای آن
شماره اموال : ۱۲۹۰.۱۰.۰۰۳۵۸
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید وسط خوشه و تاج بالای آن
تاریخ خلق : ۱۲۹۰ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی و قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان