تمبر ۳ شاهی تصویر کوچک احمد شاه با مهر « چاپارخانه ها relais » قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۳ شاهی تصویر کوچک احمد شاه با مهر « چاپارخانه ها relais » و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۲۹۰.۱۰.۰۰۳۶۰
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : ۱۲۹۰ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان