تمبر ۱۳ شاهی شیر و خورشید مشروطه با مهر « چاپارخانه ها relais » قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱۳ شاهی شیر و خورشید مشروطه با مهر « چاپارخانه ها relais » و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۲۹۰.۱۰.۰۰۳۶۲
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : ۱۲۹۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان