تغییر قیمت روی تمبرهای شیر و خورشید مشروطه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تغییر قیمت ۱ شاهی روی ۹ شاهی تمبر های شیر و خورشید مشروطه و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۹۶.۱۰.۰۰۴۰۵
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قهوه ای و خاکستری
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان