تغییر قیمت روی تمبرهای شیر و خورشید مشروطه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تغییر قیمت ۱شاهی روی ده شاهی تمبرهای شیر و خورشید مشروطه و نقش شیر و خورشید در وسط خوشه و تاج در بالای تصویر
شماره اموال : ۱۲۹۶.۱۰.۰۰۴۰۶
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در وسط خوشه و تاج در بالای تصویر و مهر یکشاهی 1335
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : بنفش و قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان