تغییر قیمت ۳ شاهی روی ۲۶ شاهی تمبر های شیر و خورشید مشروطه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تغییر قیمت ۳ شاهی روی ۲۶ شاهی تمبر های شیر و خورشید مشروطه و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۹۶.۱۰.۰۰۴۰۹
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سبز و نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان