تغییر قیمت روی تمبرهای احمد شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تغییر قیمت روی تمبرهای احمد شاه و نقش احمد شاه در وسط تصویر و سورشارژ یکشاهی ۱۳۳۵ روی ۱۰ شاهی
شماره اموال : ۱۲۹۶.۱۰.۰۰۴۱۰
موضوع اثر : نقش احمد شاه در وسط تصویر و سورشارژ یکشاهی 1335 روی 10 شاهی
تاریخ خلق : ۱۲۹۶ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قهوه ای و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان