تغییر قیمت روی تمبرهای احمد شاه با مهر ۱۳۳۷ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تغییر قیمت روی تمبرهای احمد شاه با مهر ۱۳۳۷ و نقش احمد شاه در وسط تصویر و سورشارژ ۶ شاهی ۱۳۳۷ روی یک قران
شماره اموال : ۱۲۹۷.۱۰.۰۰۴۲۵
موضوع اثر : نقش احمد شاه در وسط تصویر و سورشارژ 6 شاهی 1337 روی یک قران
تاریخ خلق : ۱۲۹۷ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان