مبایعه یک دکان در کوچه ملک آباد بازار تهران میان عبدالرسول و قلیچ خان سرتیپ۱۲۶۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه یک دکان در کوچه ملک آباد بازار تهران میان عبدالرسول و قلیچ خان سرتیپ۱۲۶۴ق.
شماره اموال : ۱۲۹۹.۳۱.۰۰۱۷۶
موضوع اثر : مبایعه دکان
تاریخ خلق : ۱۱ جمادی‌الاول ۱۲۶۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان