تمبر ۳ شاهی روی ۱۲ شاهی با مهر دستی سری احمد شاه قاجار با مهر ( controle ۱۹۲۲) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۳ شاهی روی ۱۲ شاهی سری احمد شاه قاجار با مهر دستی ( controle ۱۹۲۲)
شماره اموال : ۱۳۰۱.۱۰.۰۰۴۷۹
موضوع اثر : نقش احمد شاه در وسط تصویر و مهر CONTROL 1922
تاریخ خلق : ۱۳۰۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان