هفتمین کنگره بین الملی ورزشی دوشیزگان و بانوان پهلوی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت هفتمین کنگره بین الملی ورزشی دوشیزگان و بانوان چاپ و منتشر و باطل شده است و ۲ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۱۴۶۶ - ۱۴۶۷ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۵۲.۲۲.۰۰۰۸۹
موضوع اثر : هفتمین کنگره بین الملی ورزشی دوشیزگان و بانوان
تاریخ خلق : ۱ شهریور ۱۳۵۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
فروشنده : حاج حسن آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان