پاکت مهر روز بزرگداشت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز که با مهر مخصوص تاریخدار پستی به مناسبت بزرگداشت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران روز چاپ و منتشر و باطل شده است و۱ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق می باشد. در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ر۱۳ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۷۰.۲۲.۰۰۵۶۱
موضوع اثر : پاکت مهر روز بزرگداشت رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
تاریخ خلق : ۲۶ اسفند ۱۳۷۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ