پاکت مهر روز ، روز صنایع دستی جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز که با مهر مخصوص تاریخدار پستی به مناسبت روز صنایع دستی روز چاپ و منتشر و باطل شده است و۱ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق می باشد. در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۲۴۶۹ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۷۸.۲۲.۰۰۷۴۲
موضوع اثر : پاکت مهر روز ، روز صنایع دستی
تاریخ خلق : ۲۰ خرداد ۱۳۷۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۱ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ