تمبر یادبودی۱۰۰۰ ریالی دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر ۱۰۰۰ ریالی دفتر خدمات ارتباطات و فناوری ارتباطات روستایی با رنگ غالب آبی و تصویر نقشه ایران و خورشیدی به رنگ نارنجی درون آن دروسط تمبر. عبارت یک روستا - یک دفتر - یک دنیا خدمات در بالای تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۸.۱۰.۰۲۷۷۴
موضوع اثر : دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
تاریخ خلق : ۲۰ مرداد ۱۳۸۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست
برچسب‌ها :