قالیچه جانمازی بلوچ خراسان پهلوی

نظر شما:

قالیچه بلوچ خراسان با زمینه نخودی و طرح محرابی شکسته ۲۴ گره فارسی بافت از بافنده و تاریخی نامعلوم دارای طرح درخت مانند در وسط که در بالای متن به محرابی هندسی ختم میشود.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۳۳
موضوع اثر : طرح جانمازی هندسی
تاریخ خلق : شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه : شتری
جنس : پرز : پشم، پشم، پنبه (نخ)،
تکنیک : تخت باف، تک پوده، 24 گره، 37 گره، تخت باف،
ابعاد : طول (۱ متر و ۶۶ سانتیمتر) عرض (۸۴ سانتیمتر) قطر (۱ متر و ۸۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : فرش
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان