نامه محمدکاظم به حسین درباره ملاقات محرمانه با شاه و بیان تعدیات اصف الدوله ۱۳۲۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم به پسرش حسین در مشهد درباره دیدار محرمانه وی با شاه و بیان تعدیات اصف الدوله و قرار دادن وزیر دربار به عنوان واسطه بین وی و شاه و فرستتادن سواد این ملاقات برای حسین ملک ۱۳۲۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۰.۰۰۱۵۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : شرح گزارش
تاریخ خلق : ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان