حکم رکن‌الدوله به علی‌قلی‌خان بیگ پیرامون مجازات متجاوزین به نهر خم جولان در ۱۳۱۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

حکم محمدتقی میرزا رکن‌الدوله به علی‌قلی‌خان بیگ نایب تفنگدار خانه پیرامون رسیدگی و مجازات امیرحسین خان و دیگر متجاوزین به نهر خم جولان به تاریخ ۱۳۱۷ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۳۳
پدید آورندگان : محمدتقی میرزا رکن‌الدوله (پدیدآور)
موضوع اثر : رسیدگی به تجاوز نهر خم جولان
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : حکم, قاجاریه, حکم
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان