تلگراف حاج محمد کاظم ملک التجار به سپهسالار اعظم راجع به دشمنی و خصومت رکن الدوله با وی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف حاج محمد کاظم ملک التجار از مشهد به سپهسالار اعظم در تهران راجع به دشمنی و خصومت رکن الدوله با وی به جهت موضوع املاک خراسان به تاریخ ۱۳۱۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۳۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تلگراف
تاریخ خلق : ۱۸ ربیع‌الثانی ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان