تلگراف راجع به خسارات وارده به حاج محمد کاظم ملک التجار در اثر تحرکات و دسیسه چینی های حکومت ایالت خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف حاج محمد کاظم ملک التجار از مزینان به صدراعظم در اسلامبول راجع به خسارات وارده به وی در اثر تحرکات و دسیسه چینی های حکومت ایالت خراسان به تاریخ ۱۳۱۸ ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۳۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تلگراف
تاریخ خلق : ۷ جمادی‌الاول ۱۳۱۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان