نامه محمدقلیخان به کاظم ملک التجار پیرامون تقاضای پرداخت اوراق خریداری شده در ۱۳۲۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدقلیخان به حاج محمدکاظم ملک التجار راجع به تقاضای پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه تومان بابت ۳ قطعه ورق خریداری شده از محمد حسین آقا مدیر شرکت عمومی سبزوار به تاریخ ۱۳۲۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۷۰
پدید آورندگان : محمدقلیخان (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت عمومی
تاریخ خلق : ۱۹ شوال ۱۳۲۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان