نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک با موضوع مشیرالسلطنه و معاون الایاله در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی از تهران به فرزندش حسین آقا در مشهد مبنی بر توصیه به انجام خدمات به مشیرالسلطنه و ارائه توصیفی راجع به بدست آوردن املاک خود و خرید آنها از رکن الدوله و موید الدوله و سپردن منصب معاون الایاله به تقی خان و سوء استفاده های وی از اموال ملک التجار به سال ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۷۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : توصیه و سفارش
تاریخ خلق : ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز- آبی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان