نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا راجع به اقدامات معاون الایاله در خراسان در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد راجع به تقی خان معاون الایاله و اقدامات او در مشهد، لزوم اجاره دادن تمامی املاک خراسان و مشخص نمودن درآمد و مخارج سالیانه آنجا و سفارش به دقت نمودن در رفتار و اعمال اطرافیان خود به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۷۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : املاک خراسان
تاریخ خلق : ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان