نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون موضوعات گوناگون در رییع الاول ۱۳۲۴. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حاج حسین آقا در مشهد راجع به موضوع ازدواج وی با دختر حاج میرزا عبدالله متولی به انضمام نامه ملک التجار به میرزا عبدالله متولی در این مورد، اظهار عدم رضایت از حاج حسین آقا در مورد نحوه ارسال پول ماهیانه ، سفارش درباره جلوگیری از اسراف و ولخرجی های بیهوده و پنهان نگه داشتن مطالب ارسالی جهت مشیرالسلطنه به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۸۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : ازدواج حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبزابی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان