نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک در خصوص فرستادن ناظر سابق شرکت بیگار به مشهد در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمدکاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد در خصوص فرستادن سید ابوالقاسم ناظر سابق اداره شرکت بیگار از طهران به مشهد و در شکایت ازعدم سپردن شغلی به وی و تقاضای رسیدگی به این موضوع به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۸۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : فرستادن ابوالقاسم ناظر سابق اداره شرکت بیگار به مشهد/ رسیدگی به شغل ابوالقاسم
تاریخ خلق : ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبزابی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان