نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون موضوعات گوناگون در ۴ جمادی الاول۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسن آقا در مشهد راجع به تقاضای ارسال پانصد تومان ماهیانه، ذکر معایب آمدن معاون الایاله به تهران و مزایای ماندنش در مشهد، عدم دخالت در محاسبه تقی خان معاون الایاله و عبدالحسین زوار، خواستگاری و ازدواج با دختر حاج میرزا عبدالله متولی به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۸۳
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال پول/ خواستگاری
تاریخ خلق : ۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبزابی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان