نامه جلیل[میرزا] به کاظم ملک التجار پیرامون امور خراسان در ۱۳۲۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای با امضای جلیل[میرزا] از مشهد به محمد کاظم ملک التجار در تهران در خصوص عدم مشاوره حاج حسین آقا با وی جهت انجام امور خراسان و خسارات وارده به مشارالیه در نتیجه این امر و همچنین ذکر دشمنی آصف الدوله استاندار خراسان و تقی خان معاون الایاله با حاج حسین آقا و بیان لشکر کشی آصف الدوله به چناران به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۸۶
پدید آورندگان : جلیل[میرزا] (صادرکننده)
موضوع اثر : آصف الدوله و تقی خان معاون الایاله
تاریخ خلق : ۵ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان