نامه کاظم ملک التجار به حسین آقاملک با موضوع جلیل میرزا؛ تلگراف به زبان انگلیسی به تاریخ ۱۳۲۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد راجع به لزوم عدم توجه به گفتار و عرایض جلیل میرزا ، عدم دخالت ایشان در کارهای تهران و التزام کردن باب مکاتبه با دبیرحضور وزیر رسایل به انضمام یک تلگراف انگلیسی به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۸۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : جلیل میرزا و دبیرحضور
تاریخ خلق : ۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان