نامه محمدکاظم ملک التجار به حسین آقا ملک درباره مالیات املاک در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در خصوص نظر اتابک درباره مالیات املاک وی و همچنین راجع به رابطه خود با آصف الدوله و اتفاقی که بین آنها روی داده است به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۸۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مالیات املاک
تاریخ خلق : ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان