نامه محمدکاظم ملک التجاربه حسین آقا ملک راجع به مالکیت املاکشان در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمدکاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد راجع به مالکیت آنها بر املاکشان و خیانت تقی خان معاون الایاله در حق ایشان و امیدواری در حل مشکلات با عزل عین الدوله اتابک و راجع به ازدواج حسن آقا ملک با دختر مجدالملک به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۹۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مالکیت املاک
تاریخ خلق : ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان