نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک راجع به عین الدوله، خراسان و معاون الایاله به تاریخ ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد راجع به دشمنی عین الدوله با وی و همچنین عزل و آوارگی عین الدوله و مقصدش مبنی بر عزیمت به فریمان، همچنین راجع به حکومت خراسان و اقدامات تقی خان معاون الایاله به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۹۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : متنوع
تاریخ خلق : ۲۱ شعبان ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان