نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون رسیدگی به طلب میرزا حبیب اله قاجار به تاریخ ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد در خصوص لزوم رسیدگی به وصول طلب میرزا حبیب اله خان قاجار ضیاءالسلطان از میرزا ولی اله خان صراف به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۹۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (پدیدآور)
موضوع اثر : وصول طلب
تاریخ خلق : شعبان ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان