نامه ملک التجار به حسین ملک راجع به چگونگی رفتار با معاون الایاله و عبدالحسین زوار در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در مشهد راجع به چگونگی رفتار با معاون الایاله و حاجی عبدالحسین زوار به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۱۱
پدید آورندگان : حاج محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : چگونگی رفتار با معاون الایاله و حاجی عبدالحسین زوار
تاریخ خلق : ۳ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز ابی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان