نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون ضبط املاک و اتفاقات مجلس در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا راجع به شرح قضیه ضبط املاک و اتفاقاتی که در مجلس افتاده و همچنین موضوع روسیه و کسان دیگر از جمله آصف الدوله، در این خصوص و توصیه به وی مبنی بر خویشتنداری به انضمام چند نامه دیگر در این خصوص به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۱۲
پدید آورندگان : حاج محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : ضبط املاک و اتفاقاتی که در مجلس افتاده/ آصف الدوله/ خویشتن داری/ موضوع روسیه
تاریخ خلق : ۱۲ ذیحجه ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان