نامه های کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک باموضوعات مختلف در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه های متفرقه از حاج محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در خصوص موضوعات مختلف از جمله ایجاد روابط حسنه با ارسطو خان منشی سفارت روس ، موعد وصول طلب امیر نظام ، توصیه به مراعات با کسان حاجی علی اصغر صراف ، عدم بهبودی حال شاه و نحوه جمع آوری محصول و فرستادن کالاهای مورد نیاز وی به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۱۴
موضوع اثر : ایجاد روابط حسنه با ارسطو خان منشی سفارت روس/ طلب امی نظام/ توصیه به مراعات با کسان حاجی علی اصغر صراف/ عدم بهبودی حال شاه / نحوه جمع آوری محصول/ فرستادن کالاهای مورد نیاز
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبزابی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان