نامه ملک التجار به حسین ملک پیرامون اقدامات معاون الایاله و وضعبت املاکشان در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاج محمدکاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حاج حسین آقا در خصوص اقدامات تقی خان معاون الایاله و اسنادی که در دست دارد و وضعیت املاکشان بعد از عزل عین الدوله و ... به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۱۵
پدید آورندگان : حاج محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : اقدامات تقی خان معاون الایاله و اسنادی که در دست دارد
تاریخ خلق : ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : ترکیه, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان