نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

چند برگ نامه از محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک در خصوص نحوه نگارش نامه به دبیر حضرت مستوفی دیوان و همچنین تقاضای ابلاغ ارادت وی به آقای متولی و یادداشتی از صدرالاشرف مبنی بر ارسال رسید بانکی توسط حسین آقا ملک به تاریخ ۱۳۲۵ه.ق به خط شکست تحریری و دو عدد مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۵۰
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار تبریزی به حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۲۸ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم /آبی
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان