نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزند خود حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر تذکر امین التجار شدن عبداله خان، در مورد بکار گرفتن عبدالحسین خواهر زاده خود، در خصوص حکم حجة الاسلام حاج میرزا حبیب راجع به قضیه فریمان به انضمام یک برگ نامه حاج حسین آقا به برادرش در تقاضای عزیمت ایشان به مسکو به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۷۰
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک
تاریخ خلق : ۶ محرم ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان